X
GO

Tidsskriftet UTMARK

Hovedmålsettingen med Tidsskriftet UTMARK er å drive formidling av problemstillinger og kunnskap om bruk og forvaltning av utmark mellom brukere og forskere.

Les mer Nyhetsbrev
Aktuelt
Foto: K. Margrethe Kvam Tingstad\NINA
01.12.2016

Fjellforsknett medlem av Mountain partnership

Fjellforsknett er blitt medlem av Mountain partnership, en frivillig allianse av partnere organisert under FN- organet FAO med formål å oppnå en bærekraftig utvikling i fjellområder.
Les mer...
Foto: Camilla Næss/NINA
01.09.2016

Ny giv for Utmark

UTMARK har fått ny nettside og med dette også en ny giv for tidsskriftet. Det er en god stund siden forrige utgivelse, men redaksjonen er godt i gang med arbeidet for å få ut et nummer i løpet av høsten 2016. Artikler som publiseres på UTMARK vil fortsatt samles i egne nummer, men nytt fra og med i høst er at artiklene publiseres fortløpende ette...
Les mer...
Foto: Børre K. Dervo/NINA
30.06.2016

Nummer: 1&2-2016

Mens landbruket har stadig nedadgående betydning for sysselsetting og inntekter, ser eiere og rettighetshavere seg om etter nye måter å få inntekt fra bioressursene på. Siden slutten av 1990-tallet er dette en utvikling som dels har vært initiert av, og i alle fall oppmuntret til av myndighetene (jfr. Landbruk Pluss, Fjellteksten, verdiskapingspro...
Les mer...