X
GO

Tidsskriftet UTMARK

Hovedmålsettingen med Tidsskriftet UTMARK er å drive formidling av problemstillinger og kunnskap om bruk og forvaltning av utmark mellom brukere og forskere.

Les mer

Foto Stine Rybråten

Ny redaktør for tidsskriftet Utmark

Tidsskriftet Utmark har vært gjennom et redaktørbytte, og vi beklager at vi i den forbindelse har hatt et noe lavere aktivitetsnivå den siste tiden. Nå er vi imidlertid klare for å fortsette å formidle kunnskap om bruk og forvaltning av utmark, og å bidra til dialog og debatt mellom aktører som på ulike måter jobber med, og er opptatt av, utmarka.

Jon Muset, redaktør fra 2016 til 2019, takker for seg, og Stine Rybråten overtar redaktørjobben.