X
GO
Om bidrag til Tidsskriftet Utmark

Tidsskriftet Utmark har som formål å formidle kunnskap om bruk og forvaltning av utmark, og bidra til dialog og debatt mellom aktører som jobber med, og er opptatt av, utmarka.

 

Tidsskriftet er åpent for bidrag både fra forskerhold og brukerhold, og publiserer vitenskapelige artikler, populærvitenskapelige artikler, bokanmeldelser, kommentarer og debattinnlegg. Tidsskriftet publiserer bidrag fra de enkelte fagdispliner innen både samfunnsvitenskap, humaniora og naturvitenskap, og bidrag med flerfaglig eller tverrfaglig tilnærming. Bidrag fra brukerhold bes orientere seg mot forvaltningsmessige utfordringer i utmark, med bakgrunn i egne synspunkter eller på vegne av grupperinger/organisasjoner.

 

Vårt ønske om å være en formidlingskanal for bruk av norsk i vitenskapelig og faglig sammenheng tilsier at bidrag fortrinnsvis bør skrives på norsk. Forfattere bes videre benytte et tilgjengelig språk med begrenset bruk av fagsjargong.

 

Tidsskriftet Utmark har to seksjoner:

1) En vitenskapelig seksjon, der alle bidrag blir gjenstand for en ekstern vurdering utført av anonyme fagfeller

2) En populærvitenskapelig seksjon, der alle bidrag vurderes av redaksjonen

 

Sjekk at ditt bidrag følger Forfatterveiledningen før du sender det til Utmark@nina.no eller stine.rybraten@nina.no

 

Tidsskriftet Utmark publiserer også temanumre. Ta gjerne kontakt dersom du har en idé til et temanummer.