X
GO
Nr. 2 2024

VITENSKAPELIG

  • Yosra Zouhar, Vegard Gundersen, Odd Inge Vistad, Sofie K. Selvaag, Berit Köhler og Line C. Wold

Hvem bruker nasjonalparkene i norske fjell? Karaktertrekk ved bruken og klassifisering av områdene

 

  • Odd Lennart Vikene og Jostein Rønning Sanderud

Å gå på tilrettelagte stier: Hvordan opplever aktive turgåere tilrettelegging for friluftsliv?