X
GO

Fjellforsknett medlem av Mountain partnership

Publisert 01.12.2016

Fjellforsknett er blitt medlem av Mountain partnership, en frivillig allianse av partnere organisert under FN- organet FAO med formål å oppnå en bærekraftig utvikling i fjellområder.

Foto: K. Margrethe Kvam Tingstad\NINA
Foto: K. Margrethe Kvam Tingstad\NINA

Samarbeidet gir utveksling av kunnskap, informasjon, kompetanse og ressurser.  
Medlemskapet varer i første omgang fire år, til November 2020.

Mountain partnership ble grunnlagt i 2002, og arbeider gjennom sine medlemmer for å stimulere til konkrete tiltak på alle nivåer som vil sikre bedre livskvalitet og miljøer i verdens fjellområder. Mer enn 250 regjeringer, mellomstatlige organisasjoner, store grupper (f.eks frivillige organisasjoner og privat sektor) og regionale myndigheter er medlemmer.

Les mer om Mountain Partnership her: