X
GO

Store ambisjoner for Tidsskriftet UTMARK

Publisert 08.05.2017

-Utmarka utgjør 95 prosent av Norges areal, og Tidsskriftet UTMARK ønsker å avspeile utvikling og utfordringer i disse områdene, sier fjellforsker Tor Arnesen om betydningen av publikasjonen. Arnesen er den nye styrelederen i Fjell-forsk-nett (FFN), som står som eier og ansvarlig utgiver av Tidsskriftet UTMARK.

Styret i FFN, redaksjonsrådet og redaksjonen skal samles snart for å drøfte videre utvikling av tidsskriftet, blant annet for å få til en bredere samtale med interessenter i utmarka vår.

På tross av en tilsynelatende ustoppelig urbanisering, bygges og drives det mer i utmarka i dag enn noen gang før – fritidsboliger, veier, vindkraft, småkraftverk, mineralutvinning, skogsdrift. Det foregår det vi kan kalle for en moderniseringsprosess.
-Tidsskriftet skal belyse dette fra flere sider, løfte frem kunnskap om disse prosessene og invitere til debatt om utfordringene, sammenfatter Arnesen ambisjonene.

Utmark har på noen få år utviklet seg til et viktig, norskspråklig, vitenskapelig tidsskrift.  
-Vi er veldig fornøyde med dette, sier Arnesen, -men det er bare halve ambisjonen til tidsskriftet.
Suksess er også avhengig av at vi betyr noe for andre enn forskermiljøet alene.

Ambisjonen er at Utmark også skal være en informasjonskilde sivilsamfunn og fagfolk innen forvaltning og næringsliv.
-Vi ønsker å undersøke en sammensatt utvikling i utmarka, og vi ønsker å få bidrag og innspill fra de som jobber i og de som har sitt utkomme fra utmarka.

Målet er dessuten å unngå å reise «en mur» av fagterminologi mellom forskersamfunnet og utmarkssamfunnet. Tekstene må blir lettere tilgjengelige for alle lesere. En løsning kan også være å bruke lenker til definisjoner der det ikke er mulig å unngå fagspråk. 

En annen oppgave redaksjonen og FFN skal arbeide med er markedsføringen for å nå ut til flest mulig relevante lesere og brukere.

- Tidsskriftet UTMARK er av de viktigste oppgavene for Fjell-forsk-nett, understreker Arnesen. Driftsansvaret går på rundgang hos medlemmene i nettverket og ligger nå hos NINA Lillehammer. Jon Muset hos NINA leder redaksjonen, som samler seks redaktører. 
- Det blir gjort et skikkelig dugnadsarbeid for å fremme kunnskap om utmarksspørsmål, slår Arnesen fast.